Turun yliopiston info.tse.fi -verkkosivusto on poistunut käytöstä. The website info.tse.fi of the University of Turku has been shutdown.
Sivuston takaiset materiaalit on pääasiassa siirretty korvaaviin järjestelmiin.
Turun kauppakorkeakoulun sähköisten opinnäytteiden siirto on vielä kesken ja se valmistuu syksyn 2015 akana. Siihen asti voit käyttää opinnäytteiden paperiversioita Turun yliopiston Kauppakorkeakoulun kirjastossa.
Website's materials have mainly been moved to replacement systems.
 
Ilmoita alla olevaan osoitteeseen, mikäli kohtaat vanhentuneen linkin yliopiston sivuilla. Please contact the address below to inform us of outdated links in the university web sites.
Yhteystiedot: helpdesk@utu.fi Contact information: helpdesk@utu.fi